ناسا از تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه معاف خواهد بود

Posted by

بیانیه وزارت دفاع روسیه در خصوص نیت آمریکایی‌ها از استقرار سامانه موشکی در سوریه

براساس متمم پیشنهادی سناتور مریلند، ناسا از تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه معاف خواهد بود.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در خصوص نیت آمریکایی‌ها از استقرار سامانه موشکی در سوریه