یک زن ایرانی در فرودگاه آمریکا بازداشت شد

Posted by

بهترین دعا برای شب لیله الرغائب

بازداشت زنی ایرانی که با ویزای توریستی به آمریکا سفر کرده است، این شبهه را به وجود آورد که اف بی آی از فرمان قضات فدرال مبنی بر تعلیق فرمان مهاجرتی ترامپ برای ۶ کشور مسلمان سرپیچی می کند.

بهترین دعا برای شب لیله الرغائب