راه های آب کردن چربی دور شکم

Posted by

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در یکشنبه آینده/ حضور جانشین ستاد کل نیروهای مسلح

سعی کنید در هفته ۳ تا ۶ جلسه ۴۰ تا ۶۰ دقیقه‌ای ورزش هوازی (دو، شنا، دوچرخه) انجام دهید تا هم ماهیچه‌های لاغر پایین تنه بهتر شوند و هم میان تنه متعادل شود.

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در یکشنبه آینده/ حضور جانشین ستاد کل نیروهای مسلح