با تایید شورای نگهبان کارت هوشمند سوخت ماندنی شد

Posted by

بروجردی: تصویب تحریم‌های جدید نقض برجام است

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد.

بروجردی: تصویب تحریم‌های جدید نقض برجام است