ارتش آمریکا، مجهزترین ارتش دنیا

Posted by

برنامه سلامت نوروزی با جدیت دنبال می شود

ایالات متحده آمریکا با بودجه نظامی ۵۸۱ میلیارد دلار مجهزترین ارتش دنیا است.

برنامه سلامت نوروزی با جدیت دنبال می شود