وزیر خارجه فرانسه: ایران کشوری بزرگ و قابل احترام است

Posted by

برتری استقلال مقابل نساجی با گلزنی بازیکن جدید

وزیر امور خارجه فرانسه طی اظهاراتی ایران را کشوری بزرگ و محترم خواند و اجرای بسیار دقیق و موشکافانه تعهدات تهران در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای را نخستین و مهمترین خواسته پاریس از تهران ارزیابی کرد.

برتری استقلال مقابل نساجی با گلزنی بازیکن جدید