کدام استان ها بیش ترین اهداکننده خون هستند؟

Posted by

برانکو می رود،رامین می ماند؟/ پیشخوان ورزشی

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: استان‌های تهران، البرز و قزوین دارای بیشترین رشد اهدای خون در این مدت بوده‌اند.

برانکو می رود،رامین می ماند؟/ پیشخوان ورزشی