سپاهان به دنبال مدافع آینده دار استقلال

Posted by

با 300 میلیون تومان چه خانه ای بخریم؟

مدافع جوان و خوش نقش آبی ها در لیست خرید کرانچار قرار دارد اما از طرفی منصوریان هم نشان داد که به حسینی اعتقاد دارد و قطعا حاضر نخواهد بود که این دفاع آینده دار را از دست بدهد.

با 300 میلیون تومان چه خانه ای بخریم؟