پیشروی ارتش عراق در موصل ادامه دارد

Posted by

با تب بعد از زایمان چه کنیم؟

نیروهای ارتش عراق روز پنج شنبه وارد جنگ خیابانی با عناصر گروه تروریستی داعش در بافت قدیمی موصل شدند.
سرلشکر جودت گفت: اداره گذرنامه در منطقه الباب الجدید در مرکز موصل را آزاد کردیم.

با تب بعد از زایمان چه کنیم؟