همه آنچه درباره انگور باید بدانید

Posted by

«بایدها» بر زمین مانده، دولت درگیر دشمن فرضی/پیشخوان

انگور قرمز برای تصفیه ی خون و خون سازی از انگورسبز هم بهتر است. البته افرادی که قند خون پایین دارند می توانند از آب انگوربهره ی زیادی ببرند، سعی کنند همیشه آب انگور تهیه کنند و چند بار در روز مقداری از آن را میل کنند. انگور به خاطر خواص ضد عفونی کنندگی، یکی از میوه های ضد سرطان شناخته شده است.

«بایدها» بر زمین مانده، دولت درگیر دشمن فرضی/پیشخوان