وزیر اسرائیلی: باید ایران را مهار کنیم!

Posted by

بازیکن ربایی توسط بارسلونا؟ +عکس

وزیر ارتباطات و امور اطلاعات رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی‌اساس، ایران را تهدیدی برای کل منطقه غرب آسیا خواند.

بازیکن ربایی توسط بارسلونا؟ +عکس