بهای نفت در بازار نیویورک افزایش یافت

Posted by

بازداشت مهاجران غیرقانونی در آمریکا افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ­بهای نفت روز چهارشنبه در بازار نیویورک به علت کاهش ذخایر و تولید آمریکا و کاهش ارزش دلار افزایش یافت.

در بازار معاملات نیویورک بهای هر بشکه نفت وست تگزاس اینتر مدییت برای تحویل در ماه ژوئن با افزایش 41 سنتی به 49 دلار و هفت سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، کاهش تولید و ذخایر نفت آمریکا عامل اصلی افزایش قیمت به حساب می آید. سرمایه گذاران از آمار هفتگی درباره عرضه نفت آمریکا به ویژه کاهش حدود دو میلیون بشکه ای ذخایر این کشور استقبال کردند.

 

بازداشت مهاجران غیرقانونی در آمریکا افزایش یافته است