افروزی: غفور به 4 هفته استراحت نیاز دارد

Posted by

بازداشت فردی که غیرقانونی وارد محوطه کاخ سفید شد

پزشک تیم ملی والیبال ایران درباره وضعیت آسیب‌دیدگی امیر غفور گفت: این بازیکن برای بهبود نیاز به 4 هفته استراحت دارد. افروزی به آسیب دیدگی خفیف سید محمد موسوی اشاره کرد و گفت: این بازیکن هم از ناحیه مچ پا با درد اندکی مواجه است که البته چندان نگران کننده نیست.

بازداشت فردی که غیرقانونی وارد محوطه کاخ سفید شد