افزایش شهریه ورودی های96 دانشگاه آزاد

Posted by

این روزها همه به روحانی میتازند شما چطور؟

در این جلسه که عصر دیروز با حضور  ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا، ایت الله سید حسن خمینی، حمید میرزاده، جاسبی، حجت الاسلام و المسلمین محمدیان، فریدون عزیزی، بهمن صمدی یزدی، نمایندگان وزارتین علوم و بهداشت برگزار شد، مقرر شد از مهر 96 شهریه ثابت دانشجویان رشته‌های غیر پزشکی ورودی سال 1395 به ماقبل بدون تغییر و شهریه متغیر انها نسبت به سال ٩٥ 10 درصد افزایش یابد

همچنین شهریه ثابت و متغیر دانشجویان رشته های غیرپزشکی که از مهر 96 وارد دانشگاه می شوند نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش می یابد. شهریه ثابت دانشجویان رشته های پزشکی که قبل از مهر 96 وارد دانشگاه شده اند افزایش نمی یابد، اما شهریه متغیر آن ها تابع نرخ شهریه وزارت بهداشت برای رشته های خودگردان است، که متعاقبا اعلام می شود.

همچنین شهریه ثابت دانشجویان رشته های پزشکی که از سال 96 وارد دانشگاه می شوند 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد و شهریه متغییر آنها تابع نرخ شهریه وزارت بهداشت برای رشته های خودگردان است. در این جلسه با توجه به تایید کمیته حسابرسی دانشگاه و کمیسیون دائمی هیات امنا، بودجه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 از حیث درآمد 6 هزار و 784 میلیارد و 500 میلیون تومان و از حیث منابع و مصارف 9 هزار 884 میلیارد تومان تصویب شد.

این روزها همه به روحانی میتازند شما چطور؟