همسر ترامپ محبوب‌تر از خود ترامپ است

Posted by

ایرباس ایرانی به سفارش کدام کشور ساخته شد؟

نظرسنجی‌ها حاکی از این است که محبوبیت بانوی اول آمریکا رو به افزایش است. نتایج نظرسنجی موسسه سی ان ان/او آر سی نشان داد میزان محبوبیت “ملانیا ترامپ” از زمان ورود همسرش به کاخ سفید، حدود 16 درصد افزایش یافته است. میزان محبوبیت ملانیا ترامپ پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا 36 درصد بود که در حال حاضر این رقم به 52 درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که میزان محبوبیت وی در میان مردم آمریکا بیش از دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید این کشور، است. میزان نارضایتی از بانوی اول آمریکا نیز در حال حاضر حدود 32 درصد اعلام شده است. همچنین پیش از مراسم تحلیف ترامپ، 23 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی هیچ نظری در خصوص ملانیا ترامپ نداشتند؛ اما پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، این رقم به 12 درصد کاهش یافته است. یکی از نکات جالب این نظرسنجی این است که میزان محبوبیت ملانیا ترامپ در میان مردان آمریکایی بیش از زنان این کشور است. 58 درصد مردان و 466 درصد زنان شرکت کننده در این نظرسنجی بانوی اول آمریکا را مثبت ارزیابی کردند.

ایرباس ایرانی به سفارش کدام کشور ساخته شد؟