آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج می شود؟

Posted by

اکثر بازیکنان مونته نگرو در لیگ اروپا مشغول هستند

«نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرده بود واشنگتن به زودی تصمیم می گیرد که آیا از این شورا خارج شود یا خیر.

اکثر بازیکنان مونته نگرو در لیگ اروپا مشغول هستند