تمجید سازمان ملل از دستور رهبری درباره پناهجویان

Posted by

اوکراین 5 بانک روسیه را تحریم کرد

رییس تیم پناهجویان سازمان ملل متحد در ایران با تاکید بر دستور مهم آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه ارائه امکانات سوادآموزی به نوجوانان مهاجر افغانستانی، از تلاش‌های ایران ستایش کرد.

اوکراین 5 بانک روسیه را تحریم کرد