نوشداروی معاون ظریف برای تحریم لوکزامبورگ!

Posted by

اولتیماتوم آلگری به یوونتوس

تخت روانچی گفت: این پولی است که از زمان تحریم‌ها در این بانک بلوکه شده بود و متعلق به بانک مرکزی است و به‌خاطر تحریم‌ها امکان دسترسی به آن‌ را نداشتیم… وکلای بانک مرکزی ما با وکلای آن بانک لوکزامبورگی در ارتباط هستند و در حال انجام رایزنی برای دسترسی به آن پول هستیم. در واقع، مسدود شدن آن پول قبل از آغاز مذاکرات برجام بوده است!

اولتیماتوم آلگری به یوونتوس