«ماه عسل» با چه خط قرمزهایی روبه‌رو است؟

Posted by

انقلابی گری ما بخشی از هویت ما را نشان می دهد

عضو تیم کارگردانی و پرداخت سوژه‌های برنامه «ماه عسل» درباره انتخاب سوژه‌های امسال این برنامه و خط قرمزهایی که با آن روبه‌رو بوده‌اند، تأکید کرد: در بحث انتخاب سوژه‌ها یکسری اتفاقاتی افتاده است که ممکن است یک مجموعه را زیر سوال ببرد.

انقلابی گری ما بخشی از هویت ما را نشان می دهد