نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تحت بازجویی قرار گرفت

Posted by

انفجار منزل مسکوی در باغ‌آذری

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به اتهام فساد مالی تحت بازجویی رسمی قرار گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، وکلای فیون برای اظهار نظر درباره این موضوع در دسترس نیستند.

انفجار منزل مسکوی در باغ‌آذری