کنار عربستانیم و اجازه فعالیت‌های عقیدتی به ایران نمی‌دهیم

Posted by

انفجار عظیم در کرکوک

رئیس جمهور کشور کوچک کومور در سخنانی از همبستگی خود با عربستان در ماجرای قطر و مقابله با تلاش‌های عقیدتی ایران خبر داد.

انفجار عظیم در کرکوک