حسن بیت‌سعید تنها غایب امروز آبی‌پوشان بود

Posted by

انفجار بمب در یک ایست بازرسی در منطقه «دمر» سوریه

در تمرین امروز استقلال، بیت‌سعید بازیکن جدید این تیم در محل تمرین حضور نداشت.

انفجار بمب در یک ایست بازرسی در منطقه «دمر» سوریه