توصیه به جوانان جویای کار

Posted by

انسان لجباز را می توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

مشاور سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۵حدود ۵۷ هزار جویای کار به کاریابی‌های تهران مراجعه کردند، گفت:از این تعداد فقط۲۱هزار نفر توانستند به فرصت‌های شغلی معرفی شوند.

انسان لجباز را می توانیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟