ترزا مِی: راه بازگشتی نیست/ دوست اتحادیه اروپا باقی می‌مانیم

Posted by

الكساندر گراهام بل در حال صحبت كردن با تلفن

نخست وزیر انگلستان در سخنرانی که به مناسبت آغاز برگزیت ایراد کرد گفت: انگلستان را آنگونه می خواهم که با دوستان قدیم و متحدان جدید رابطه ای یکسان برقرار کند.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترزا مِی» نخست وزیر انگلستان بلافاصله پس از آنکه نامه جدایی از اتحادیه اروپا را از طریق نماینده این کشور به «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا تحویل داد در نطقی خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت: با اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون، دیگر راهی برای بازگشت از برگزیت وجود ندارد.

وی ادامه داد: چند دقیقه پیش، نماینده دائم انگلستان در اتحادیه اروپا نامه ای را از جانب من به شورای اروپا تحویل داد که تائیدی بر تصمیم دولت لندن به آغاز فرایند اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون بود. این لحظه ای تاریخی است که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد. انگلستان اتحادیه اروپا را ترک می کند.

با این حال، وی وعده داد که انگلستان همچون گذشته دوست و متحد اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.

مِی در این باره گفت: ما دوست و متحد نزدیک اتحادیه اروپا و همچنین شریکی متعهد باقی می مانیم. انگلستان سهم خود در تضمین حفظ و دفاع از ارزش های اروپا را خواهد پرداخت.

وی همچنین گفت که خواهان بریتانیایی جهانی است که نه تنها همسایه و شریکی برای اروپا محسوب می شود بلکه کشوری خواهد بود که فراتر از مرزهای اروپا نیز می رود.

نخست وزیر بریتانیا گفت: خواهان انگلستانی هستم که به دنبال ایجاد رابطه ای برابر با دوستان قدیمی و متحدان جدید به قلب دنیا قدم می گذارد.

وی تاکید کرد انگلستان نهادی به اسم اتحادیه اروپا را ترک می کند و این به منزله ترک اروپا نیست.

 مِی که تا قبل از رای مردم انگلستان به برگزیت، از مخالفین سرسخت جدایی از اتحادیه اروپا بود، ادامه داد: ترجیح می دهم گزینه اعتماد به انگلستان را انتخاب کنم. اطمینان دارم که ما رویا و طرح استفاده از این لحظه تاریخی را برای ساختن بریتانیایی بهتر داریم.

الكساندر گراهام بل در حال صحبت كردن با تلفن