عربستان افزایش تولید نفت را از سر گرفت

Posted by

افزایش 10 تا 15 درصدی سفرهای نوروزی

عربستان به اوپک اعلام کرد که فوریه همزمان با نوسازی مخازن ذخیره نفت تولید خود را افزایش داده است و بیشتر از ۱۰ میلیون بشکه در روز استخراج کرده است.

افزایش 10 تا 15 درصدی سفرهای نوروزی