پس از کنسرت ارکستر ملی هم ممنوع شد!

Posted by

افزایش شهریه ورودی های96 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان اجرای ارکستر ملی ایران ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها از لغو اجرای کنسرت این ارکستر در کرمانشاه خبر دادند. بر اساس این گزارش، اجرای ارکستر ملی ایران در کرمانشاه از سوی مدیر هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه پیشنهاد داده شده بود. به گفته مسئولان، اجرای ارکستر ملی ایران از جانب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه کنسل شده است و به دلیل اینکه افراد نتوانستند شرایط اجرای کنسرت در کرمانشاه را هموار کنند و وسیله نقلیه برگشت اعضای ارکستر تامین نشده بود و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه هنوز منصوب نشده بود، اجرای این کنسرت لغو شد.

افزایش شهریه ورودی های96 دانشگاه آزاد