معضل گرانی در بازار میوه شب عید

Posted by

افزایش رسوایی جنسی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل

گرانی قیمت میوه از نمونه معضلاتی است که در واپسین روزهای منتهی به آغاز سال جدید،بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی و دهک های پایین و آسیب پذیر جامعه را از حیث اقتصادی به چالش می کشد.

افزایش رسوایی جنسی نیروهای صلح‌بان سازمان ملل