زمان دقیق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

Posted by

افزایش تحریم جهانی علیه اسرائیل

دولت انگلستان کمتر از دو هفته دیگر رسما روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند.

افزایش تحریم جهانی علیه اسرائیل