توصیه‌هایی برای گزیدگی های شایع تابستان!

Posted by

افراد مشکوک در ارتباط با حادثه تروریستی امروز دستگیر شدند

یک پزشک عمومی با اشاره به افزایش تعداد گزش‌های مار و عقرب در فصول گرم سال، گفت: افراد در صورت گزش حتما برای دریافت پادزهر به مراکز درمانی مراجعه کنند.

افراد مشکوک در ارتباط با حادثه تروریستی امروز دستگیر شدند