واکنش هنرمندان به اظهارات آقای وزیر

Posted by

افتتاح ۳ بازار جدید میوه در مناطق ۵ و ۲۲ تهران

گفت‌وگوی کنایه‌آمیز اخیر سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش هنرمندان را برانگیخته است. در جدیدترین واکنش‌ها، مسعود جعفری جوزانی در پیامی تصویری خطاب به وزیر گفت: آقای صالحی امیری، وزارت فرهنگ و ارشاد سربازخانه نیست!

افتتاح ۳ بازار جدید میوه در مناطق ۵ و ۲۲ تهران