بازیگر ایرانی: از استایل لیلا حاتمی حوشم می آید

Posted by

اظهار نظر جالب سخنگوی وزارت خارجه درباره ظریف

نیکی مظفری گفت: از سادگی و فرم و استایل خانم لیلا حاتمی خیلی خوشم می‌آید و همیشه به عنوان یک بانوی ایرانی و یک خانم بازیگر تحسین‌شان کرده‌ام.

اظهار نظر جالب سخنگوی وزارت خارجه درباره ظریف