نشست تقدیر جبهه مردمی نیروهای انقلاب از رئیسی و قالیباف برگزار شد

Posted by

اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دربارهداقدام آمریکا علیه ارتش سوریه

نشست تقدیر از نامزدها و فعالان جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار شد.

اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دربارهداقدام آمریکا علیه ارتش سوریه