اولتیماتوم آلگری به یوونتوس

Posted by

اصغر فرهادی: ساختن فیلم کمدی یکی از بزرگترین آرزوهای من است

آلگری از سران باشگاه یوونتوس برای تمدید قراردادش درخواست قرارداد چهار ساله جدیدی با دستمزد سالیانه 5 میلیون یورویی کرده است و همچینین خواهان این شده که در مورد مسائل تیم نیز اختیار تام داشته باشد.

اصغر فرهادی: ساختن فیلم کمدی یکی از بزرگترین آرزوهای من است