حمله سایبری به سایت پارلمان انگلیس

Posted by

اشک‌های رونالدو در ماه عسل!

سایت پارلمان انگلیس هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از خبرنگار خود از حمله سایبری به سایت پارلمان انگلیس خبر داد.

این شبکه پست الکترونیک پارلمان را هدف این حمله عنوان کرد.

اشک‌های رونالدو در ماه عسل!