گزارش مطالبات و خواسته های 112 محله شهر تهران

Posted by

استفاده از ایمیل مستعار برای تیلرسون دردسرساز شد

کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به منظور تسریع در روند رسیدگی و مرتفع نمودن مشکلات و خواسته های اهالی محترم، با یاری اعضای محترم شورایاری و هیئت امناء محله جهت مرتفع نمودن وپیگیری مشکلات اهالی محلات شهر تهران همزمان با دوره جدید شورایاری اقدام به بررسی مشکلات مردم نمود.

استفاده از ایمیل مستعار برای تیلرسون دردسرساز شد