ایرانیان مقیم لندن در انتظار رای دادن

Posted by

از مردم به خاطر حضور در صف‌های طولانی اخذ رای عذرخواهی می‌کنیم/ سهل انگاری در اجرای انتخابات نبود

از مردم به خاطر حضور در صف‌های طولانی اخذ رای عذرخواهی می‌کنیم/ سهل انگاری در اجرای انتخابات نبود