وزارت کشور: شورای نگهبان صحت انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید کرد

Posted by

ارسال گزارش تخلفات به قوه‌قضائیه

سخنگوی وزارت کشور از تایید صحت انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی صحت شورای نگهبان خبر داد.

ارسال گزارش تخلفات به قوه‌قضائیه