فشار اسرائیل برای افزایش نقش واشنگتن در جنگ سوریه

Posted by

ارائه مشاوره‌های رایگان برای کاهش طلاق

از نظر اسرائیل، حضور گروه شبه نظامی شیعه تحت حمایت ایران، یعنی حزب الله در سوریه، بسیار خطرناک تر از فعالیت ها و پیشروی های گروه تروریستی داعش در نزدیکی مرزهای اسرائیل است و به همین علت، تل آویو برای افزایش نقش واشنگتن در جنگ سوریه اعمال فشار می کند.

ارائه مشاوره‌های رایگان برای کاهش طلاق