ابوبکر بغدادی قادر به تکلم نیست

Posted by

ارائه خدمات به بیماران نادر در ایام نوروز

سرکرده گروه تروریستی داعش نزدیک مرزهای عراق و سوریه در حالی رؤیت شد که در وضع بد جسمانی قرار داشت. طبق اعلام این منبع، بغدادی برای اینکه توجه افراد را جلب نکند با خودرویی بدون محافظ تردد می کرده است.

ارائه خدمات به بیماران نادر در ایام نوروز