اسرائیل: توان نظامی ایران در سوریه محدود شود

Posted by

اذعان مشاور ترامپ به پایبندی به برجام

یک مقام امنیتی ارشد رژیم صهیونیستی از روسیه خواست تا قدرت نظامی ایران در سوریه را محدود کند زیرا نتیجه بحران سوریه، تهدید استراتژیک کنونی است.

اذعان مشاور ترامپ به پایبندی به برجام