فرانسه به کره شمالی پیشنهاد برجام داد

Posted by

اخطار فیفا به ملی پوشان ایران

کاخ الیزه با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: ما توافقنامه ای با ایران در زمینه هسته ای امضاء کرده ایم و می دانیم که اینچنین اراده ای در کره شمالی نیز وجود دارد.

اخطار فیفا به ملی پوشان ایران