بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین

Posted by

اخراج مجری ایرانی-آمریکایی «سی‌ان‌ان» به دلیل انتقاد از ترامپ

اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به توفانی که با تجمع اعتراض‌آمیز این سپرده‌گذاران در مقابل بانک مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شده بود، موقتا پایان داد و چنانچه بانک مرکزی به وعده خود در مدت‌زمان اعلام شده به طور کامل عمل کند، متقابلا باید شاهد فرو نشستن کامل آن باشیم.

اخراج مجری ایرانی-آمریکایی «سی‌ان‌ان» به دلیل انتقاد از ترامپ