بیش از ۱۰۰ نفر در حوزه‌های اخذ رأی استان تهران دستگیر شدند

Posted by

اخذ رأی برای انتخابات شوراها تا ساعت ۲۰ تمدید شد

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید افزون بر ۱۰۰ نفر به خاطر تخلفات انتخاباتی متعدد از جمله خرید و فروش آرا، توسط مقامات قضایی و ضابطین دستگیر شدند.

اخذ رأی برای انتخابات شوراها تا ساعت ۲۰ تمدید شد