چای داغ نخورید

Posted by

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر

ملک زاده با اشاره به اینکه چای با گرمای بیش از 70 درجه می‌تواند بافت مری را با مشکلات فراوان رو به رو کند، گفت: مردم با تغییر رژیم غذایی خود و نخوردن نوشیدنی های داغ می‌توانند در جلوگیری از ایجاد این بیماری نقش موثری داشته باشند.

اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مسکن مهر