مفتی اهل سنت عراق آمریکایی ها را تهدید کرد

Posted by

اجرای طرح انتظامی و ترافیکی ویژه سیزده بدر از 5 صبح فردا

مهدی الصمیدعی مفتی اهل سنت عراق در حاشیه ششمین کنفرانس سالانه “وفاداری به مقاومت اسلامی” در بغداد در گفت وگو با شبکه تلویزیونی السومریه تاکید کرد که در برابر هرگونه رویکرد طائفه گرانه خواهد ایستاد.

اجرای طرح انتظامی و ترافیکی ویژه سیزده بدر از 5 صبح فردا