تمرینات استقلال خوزستان زیر نظر ویسی شروع می شود

Posted by

اتحادیه اروپا آمریکا را تهدید کرد

تمرینات تیم استقلال خوزستان از فردا در ورزشگاه تختی اهواز زیر نظر عبدالله ویسی شروع می شود.

اتحادیه اروپا آمریکا را تهدید کرد