درخواست امارات برای بهبود روابط ایران با کشورهای عربی

Posted by

ابلاغ تکالیف و پروژه های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی برای سال ۹۶

وزیر امارات در امور روابط خارجی در خساب توتیتری خود نوشت: با انتخاب مجدد روحانی، امیدواریم که تهران روابط خود را با همسایگان بهبود ببخشد. ایران نباید این فرصت را دوباره از دست بدهد.

ابلاغ تکالیف و پروژه های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی برای سال ۹۶