حمله رمضان و عملیات مرصاد؛ حلقه‌‌وصل داعش و منافقین

Posted by

آیا غذا موجب بوی بد بدن می شود؟

اینکه فلان گروهکی را پول بدهند، تولید کنند، سلاح بدهند، برنامه‌ی نظامی برایش تعریف کنند، پشتیبانی بکنند، در بیمارستان‌ها مجروحشان را مداوا بکنند، اینها بی‌ثبات کردن منطقه است. داعش را چه‌ کسی به وجود آورد؟ داعش را چه کسی تقویت کرد؟ امروز همین هم که ادّعا می‌کنند «ائتلاف علیه داعش»، دروغ است.

آیا غذا موجب بوی بد بدن می شود؟