بی ایمانی چه نشانه هایی دارد؟

Posted by

آنچه باید درباره ژلوفن بدانید

استاد محسن قرائتی در ادامه سلسله مباحث تفسیری خود با موضوع تفسیر قطره ای به بیان آموزه های آیه صدم سوره بقره پرداخته است.

آنچه باید درباره ژلوفن بدانید