مورینیو و کی‌روش سر کلاس دانشگاه! / کاریکاتور

Posted by

آمار واگذاریهای دولت چند روز مانده به پایان سال

«کیروش: ژوزه مورینیو در دانشگاه گاهی بیشتر از من می دانست!» این اظهار نظر سوژه امروز کارتون خبر ورزشی شده است.
 
 

آمار واگذاریهای دولت چند روز مانده به پایان سال